VTIPovisko.sk

Takto sa píšu seminárne práce v Amerike
Publikované: Sobota, 13.11. 2010 - 17:03:34
Vec: Alkohol metla ľudstva


Toto je údajne skutočná odpoveď pri teste z chémie na strednej škole vo Washingtone. Otázka znela: - Je peklo exotermické (uvoľňujúce teplo) alebo endotermické (absorbujúce teplo)?

Väcšina študentov napísala svoje domnienky na základe Boylovho zákona (plyn sa rozťahovaním ochladzuje, stláčaním zohrieva).

Jeden študent však rozpísal nasledovnú teóriu:

Najskôr musíme vedieť, ako sa hmota pekla mení v čase. Potrebujeme teda poznať pomer, v akom duše do pekla prichádzajú a v akom z neho odchádzajú. Myslím, že môžeme predpokladať, že duša, ktorá sa do pekla dostane, z neho už nevyjde. Teda neodchádza žiadna duša. Aby sme mali predstavu, kolko duší prichádza do pekla, pozrime sa na dnešné náboženstvá. Väčšina z nich tvrdí, že kto nie je príslušníkom danej cirkvi, príde do pekla. Od toho okamihu, ako existuje viac ako jedno náboženstvo a ľudia nepatria do viac ako jednej cirkvi, môžeme predpokladať, že všetky duše prídu do pekla. Na základe pomeru medzi natalitou a mortalitou môžeme predpokladať, že počet duší v pekle exponenciálne rastie.

Teraz sa pozrime na pomer zmeny objemu pekla, pretože podla Boylovho zákona pre udržanie rovnakého tlaku a teploty musí rásť úmerne k počtu prijatých duší. To nám dáva dve možnosti: 1) Ak sa objem pekla zväčšuje pomalšie než v pomere, v akom doň prichádzajú duše, teplota a tlak pekla porastú až kým nevybuchne.
2) Ak peklo rastie rýchlejšie, jeho teplota a tlak budú klesať, až kým nezmrzne.

Ktorá z možností je správna?
Ak prijmeme postulát, ktorý nastolila Tereza v prvom ročníku, teda - Skôr bude v pekle zima, než sa s tebou vyspím! a s ohľadom na to, že sa so mnou vyspala včera, musí byť správny variant číslo 2, peklo je teda exotermické a už zmrzlo.

Záver tejto teórie teda znie, že pokiaľ peklo zmrzlo a neprijíma už žiadne duše, ostalo už len nebo, čo je dôkaz Božej existencie, ktorý vysvetľuje, prečo Tereza včera v noci kričala - Ach, božemôj.

Tento študent ako jediný dostal plný počet bodovTento článok si môžete prečítať na webe VTIPovisko.sk
http://www.vtipovisko.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.vtipovisko.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=134