VTIPovisko.sk

Porekadlá v modernej dobe :)
Publikované: Utorok, 01.05. 2012 - 10:18:55
Vec: Počítače a ich zrady


Prenos informácií od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou, už saturovanou, je blokovaný.
(sýty hladnému neverí)

Chemická zlúčenina vodíka a kyslíka, ktorá produkuje minimálnu úroveň hlasitosti, spôsobuje eróziu vrstvy hornín uložených pozdĺž jej trajektórie.
(tichá vody brehy myje)

Akustické vlny, šíriace sa zo zdroja v ľudskom hrdle, sa odrazia od bariéry geologického pôvodu so silou adekvátnou pôvodnému impulzu.
(ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva)

Trajektória pohybu, spôsobeného odrazom nôh mláďaťa lietajúceho stavovca, kulminuje k maximálnej dĺžke súčasne s východom slnka.
(ranné vtáča ďalej doskáče)

V závode na spracovanie obilia, riadenom nadprirodzenou bytosťou, je pozvoľná (nízka) produktivita práce vývážená úplnou spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto)

Veľkosť trojrozmerného útvaru v hornineje priamo úmerná dĺžke voľného presunu ľudského jedinca, ktorý je priťahovaný gravitačnou silou smerom k zemskému jadru.
(kto druhému jamu kope, sám do nej spadne)

Nádoba z hliny alebo keramiky s vopred určenými oblými rysmi, pevne uchopená v hornej končatine sa presúva po ohraničenej a cyklicky opakovanej dráhe smerom k zdroju životne dôležitej kvapaliny, až k časovému bodu zničenia jeho vlastnej existencie.
(dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije)

Presun esenciálnych prvotných i druhotných vonkajších i vnútorných znakov na geneticky blízku a vekovo mladšiu osobu ženského pohlavia.
(aká matka, taká Katka)

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu môže byť použitá na transport veľkých geologických útvarov.
(Láska hory prenáša)Tento článok si môžete prečítať na webe VTIPovisko.sk
http://www.vtipovisko.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.vtipovisko.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=169