Socialista

Kto je najväčší socialista?
PODPRSENKA - malé pozdvihuje a veľke utláča.


Vytlačené od VTIPovisko.sk
http://www.vtipovisko.sk